Ηράκλειο
Ζωντανά

Ηράκλειο

Πολιτιστικό κέντρο

21 Ιούν
Διαθέσιμες Θέσεις

Πρόγραμμα

9:30 πμ. - 10 πμ.
Προσέλευση και εγγραφή συμμετεχόντων
10 πμ. - 10:30 πμ.
Καλωσόρισμα
Δέσποινα Κράλλη, Προϊσταμένη ΕΥΔΕ Έρευνας και Καινοτομίας
10:30 πμ. - 11 πμ.
Χαιρετισμός
Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Αθανάσιος Κυριαζής
11 πμ. - 11:40 πμ.
Παρουσίαση της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
Ηρώ Καραπέτσα, Στέλεχος Μονάδας Α
11:40 πμ. - 12:20 μμ.
Παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων
Μαρία Ρουσοπούλου, Προϊσταμένη Μονάδας Β1΄
12:20 μμ. - 1 μμ.
Παρουσίαση του μενού υποβολής πρότασης στο ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ στο ΟΠΣΚΕ
Μαρία Πάσχου, Στέλεχος Μονάδας Α΄
1 μμ. - 2 μμ.
Διάλλειμα – Ελαφρύ Γεύμα
2 μμ. - 2:20 μμ.
Προβολή και επικοινωνία της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
Πηνελόπη Νινιού, Προϊσταμένη Μονάδας Γ ’
2:20 μμ. - 4 μμ.
Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Ηράκλειο

Πολιτιστικό κέντρο

21 Ιούν
Διαθέσιμες Θέσεις

Πρόγραμμα

9:30 πμ. - 10 πμ.
Προσέλευση και εγγραφή συμμετεχόντων
10 πμ. - 10:30 πμ.
Καλωσόρισμα
Δέσποινα Κράλλη, Προϊσταμένη ΕΥΔΕ Έρευνας και Καινοτομίας
10:30 πμ. - 11 πμ.
Χαιρετισμός
Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Αθανάσιος Κυριαζής
11 πμ. - 11:40 πμ.
Παρουσίαση της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
Ηρώ Καραπέτσα, Στέλεχος Μονάδας Α
11:40 πμ. - 12:20 μμ.
Παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων
Μαρία Ρουσοπούλου, Προϊσταμένη Μονάδας Β1΄
12:20 μμ. - 1 μμ.
Παρουσίαση του μενού υποβολής πρότασης στο ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ στο ΟΠΣΚΕ
Μαρία Πάσχου, Στέλεχος Μονάδας Α΄
1 μμ. - 2 μμ.
Διάλλειμα – Ελαφρύ Γεύμα
2 μμ. - 2:20 μμ.
Προβολή και επικοινωνία της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
Πηνελόπη Νινιού, Προϊσταμένη Μονάδας Γ ’
2:20 μμ. - 4 μμ.
Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Ζωντανή μετάδοση

Επιλογή διερμηνείας:
Ελληνικά